Khỏa thân ngồi lên tổ kiến lửa

Hai thanh niên người Nga khỏa thân, ngồi lên tổ kiến lửa, làm trò cho mọi người xem đúng là hài hước hết mức.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=d23-ZLC1NDs

httpvh://www.youtube.com/watch?v=T6YLrQMPPNY

Mài mông trên đường nhựa

httpvh://www.youtube.com/watch?v=px0D_mwNCEU

tintucgai.com