tintucgai

Em gái chịu chơi – truyện 16+ nặng

Truyện cười mới ước mơ và phòng trước

Truyện địt nhau trong tù

Truyện cười con cóc thông minh và bố nào con đấy

Truyện cười vui chém gió và thử thách

Truyện cười hay con vợ ngu và bác nông dân

Truyện cười chú chó và quả sầu riêng

Những bà chị xinh đẹp – truyện 18+